Транспортна средства

Ред. број Тип постројења Капацитет Број комада
1. Тегљачи - 18
2. Кипери 5 – 18 m3 104
3. Цистерне за гориво 7 t 5
4. Цистерне за воду 8 – 20 t 12
5. Пумпе за бетон 50 i 120 m3/h 2
6. Миксери 4 – 12 m3 14
7. Дампери 12 – 20 m3 10
8. Аутобуси 19 – 50 места 14
9. Путничка и полутеретна возила - 73
10. Приколице и полуприколице 16 – 65 t 42
11. Камиони посебне намене - 11