Референц листа - МОСТОВИ

Ред. бр. ОБЈЕКАТ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Мост на Е-75 преко реке Ветернице, лева и десна трака km 849+450 L=76,00 m
2. Надвожњак на путу Е-75 Печењевци–Грабовница km 850+338,63 L=57,00 m
3. Надвожњак на путу Е-75 Печењевци–Грабовница km 852+416,31 L=57,00 m
4. Мостови на аутопуту Е-75 Нови Сад–Београд, сектор 3 - одсек S 3.1
4/1 Мост на km 115+815,06 L=50,00 m
4/2 Мост на km 116+457,81 L=20,00 m
4/3 Мост на km 119+903,09 L=35,00 m
4/4 Мост на km 123+725,17 L=35,00 m
Мостови на аутопуту Е-75 Нови Сад–Београд, сектор 3 - одсек S 4.1
4/5 Мост на km 143+708,79 L=35,00 m
4/6 Мост на km 144+956,55 L=124,00 m
4/7 Мост на km 148+111,81 L=9,20 m
4/8 Мост на km 152+652,76 L=30,00 m
4/9 Мост на km 154+176,80 L=16,00 m
4/10 Мост на km 156+665,60 L=16,00 m
Мостови на аутопуту Е-75 Нови Сад–Београд, сектор 3 - одсек S 4.2
4/11 Мост на km 161+815,06 L=35,00 m
4/12 Мост на km 165+527,64 L=15,00 m
5. Мост преко Трновачке реке у Великом Трновцу L=17,00 m
6. Мост на путу Р225а, обилазница манастира Жича L=25,00 m
7. Мост на путу М-5 преко реке Западне Мораве у Овчар Бањи L=142,00 m
8. Мост бр.1 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 262+904,4 L=89,75 m
9. Мост бр.2 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 264+455 L=199,90 m
10. Мост бр.3 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 265+944 L=81,64 m
11. Мост бр.4 на путу М-21, Борова Глава –Увац на km 266+450 L=66,00 m
12. Мост бр.5 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 266+744 L=98,90 m
13. Мост бр.6 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 269+880 L=30,12 m
14. Мост бр.7 на путу М-21, Борова Глава–Увац на km 273+062 L=103,54 m
15. Мост преко реке Западне Мораве у селу Пилатовићи L=118,00 m
16. Мост на Е-75 Нови Сад–Бешка на km 119+900 L=30,00 m
17. Мост на Е-75 Нови Сад–Бешка на km 123+725,17 L=30,00 m
18. Мост на М-19/1 Обилазница – Ужице на km 2+430 L=13,00 m
19. Мост "Ракоња" у Бјелом Пољу L=140,00 m
20. Мост преко реке Западне Мораве у Чачку у улици бр.10 L=170,20 m
21. Мост преко реке Ибар у селу Бојанић L=84,00 m
22. Мост преко реке Западне Мораве у Овчар Бањи на путу М-5 Ужице–Чачак L=142,00 m