Референц лиса - ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

Ред. бр. ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТ ПОВРШИНА
1. Медицинска школа у Ужицу ПР+2С P=6900 m2
2. Стамбено-пословни објекат "Париз" ПР+2С P=6900 m2
3. Семенски центар у Пожеги P=1400 m2
4. Бензинска станица Уб P=1300 m2
5. Санаторијум Долина–Нарзанов–Кислободск
6. Хотелски комплекс "Натали" Сочи
7. Мини спортска хала у Пироту P=1000 m2
8. Историјски архив у Пироту P=400 m2
9. Реконструкција објекта гранични прелаз Прешево P=1041 m2