Референц листа - ОСТАЛИ РАДОВИ

Ред. бр. ОБЈЕКАТ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Гасовод Ужице, траса Прељина–Ужице, РГ08-10 и РГ08-16 L=44,136 km
2. Изградња паркинга на Златибору P=5.279,40 m2
3. Реконструкција и изградња инфраструктуре на граничном прелазу Прешево L= 850 m