Референц листа - ПУТЕВИ

Ред. бр. ОБЈЕКАТ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Пут бр. 263/Р Ужице–Луново Село-Косјерић-Варда–Костојевићи L=50,00 km
2. Пут бр.112/Р Калуђерске Баре–Бајина Башта L=7,423 km
3. Пут М-21 Ужице–Нова Варош, деоница Јокина Ћуприја–Борова Глава L=6,00 km
4. ЛОТ-4 Пут М1.9 (Е-70) Панчево–Банатски Карловац L=23,78 km
5. ЛОТ-5 Пут М-21 (Е-760) Кокин Брод-Коловрат L=36,64 km
6. ЛОТ-5б Пут М-21 (Е-760) рехабилитација пута Коловрат-Гостун L=31,00 km
7. ЛОТ-5ц Пут М-21 (Е-760) Борова Глава-Увац L=17,50 km
8. ЛОТ-6е Пут М-21 (Е-760) изградња обилазнице око Овчар Бање L=1,534 km
9. ЛОТ-8 Пут М-1 (Е-75) рехабилитација пута Печењевци–Џеп-Прешево L=94,32 km
10. ЛОТ-11 Пут М1.1.2 (Е-80) рехабилитација пута Нишка Бања–Бугарска граница L=70,88 km
11. ЛОТ-12 Пут М-22 (Е-760) рехабилитација пута Матарушка Бања–Ушће–Рибарићи L=62,48 km
12. Пут М-23.1 Равни Гај–Краљево, рехабилитација коловоза L=34,00 km
13. Пут М-19 изградња обилазнице око Ужица, деоница Златиборски пут–Сињевац-Волујац L=4,85 km
14. Пут М-5 (Е-760) деоница Чајир–Стопања–Читлук L=18 km
15. Пут Р-116 Студеница–Ивањица L=4,50 km
16. Локални путеви Мећавник-Недокрај L= 5,90 km
17. ЛОТ-2.2 Београд–Нови Сад, изградња аутопута, деоница КМ120+000 ДО КМ 178+000 L=58 km
18. Изградња већег броја локалних путева на територији западне Србије и источне Републике Српске Оcc 1100 km