Референц листа - САНАЦИЈА МОСТОВА

Ред. бр. ОБЈЕКАТ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Мост на путу Р257 Липнички Шор–Текериш L=47,00 m
2. Пут М-21 вијадукт "Мачкат" Ужице–Златибор L=191,00 m
3. Пут М-21 вијадукт "Сушица" Ужице–Златибор L=223,00 m
4. Пут М-5 мост преко реке Скапеж у Пожеги на путу Ужице–Пожега L=62,00 m
5. Пут М-21 мост преко реке Ратајске на км 1+602,00 Пријепоље–Б. Поље, деоница Коловрат–Миоска L=67,00 m