Referenc lisa - OBJEKTI VISOKOGRADNJE

Red. br. OBJEKAT SPRATNOST POVRŠINA
1. Medicinska škola u Užicu PR+2S P=6900 m2
2. Stambeno-poslovni objekat "Pariz" PR+2S P=6900 m2
3. Semenski centar u Požegi 1S P=1400 m2
4. Benzinska stanica Ub P=1300 m2
5. Sanatorijum Dolina–Narzanov–Kislobodsk
6. Hotelski kompleks "Natali" Soči
7. Mini sportska hala u Pirotu P=1000 m2
8. Istorijski arhiv u Pirotu P=400 m2
9. Rekonstrukcija objekta granični prelaz Preševo P=1041 m2