Putevi Užice | Menadžment

Menadžment

Menadžment kompanije

31 Godinu član tima PUTEVI od 1993.

Vladan Stamenić

Generalni direktor

Rođen 1964. godine u Užicu. Zaposlen u Putevi AD Užice od jula 1993. godine. Veći deo radnog angažovanja proveo u Ruskoj Federaciji. Bio je direktor ogranka Putevi ad Užice u Sočiju. Po povratku u Beograd 2017. godine, radio u kancelariji Putevi AD Užice u Beogradu kao građevinski inženjer i rukovodilac projekta na TENT Obrenovac. Od 2021. godine imenovan za generalnog direktora društva na predlog Nadzornog odbora i većinskog vlasnika kapitala PUTEVI AD Užice. 

32 Godine član tima PUTEVI od 1992.

Vladimir Mićić

Direktor predstavništva u Rusiji

Rođen 1972. godine u Uzicu. Živi i radi u Moskvi, u predstavništvu Putevi AD Užice, kao direktor predstavništva. Vodi poslove kompanije u ime Vesne Mićić, većinskog vlasnika PUTEVI AD Užice. Od 1992. godine vodi poslove predstavništva kompanije u Moskvi, a od 2020. godine uporedo vodi poslove u Srbiji i Rusiji. Obavlja i funkciju člana Nadzornog odbora PUTEVI AD Užice. 

11 Godina član tima PUTEVI od 2013.

Marijana Bajović

Član Nadzornog odbora

Rođena 1980. godine u Užicu. U Putevi AD Užice angažovana 2013. godine na poziciji Finansijskog direktora grupe PUTEVI. Uključena u poslove kompanije na nivou grupe u Srbiji i Rusiji. Obavlja funkciju člana Nadzornog odbora PUTEVI AD Užice. 

18 Godina član tima PUTEVI od 2006.

Danilo Mićić

Član Nadzornog odbora

Rođen 1977. godine u Užicu. Od 2006. godine zaposlen u Putevi Užice grupi. Zakonski zastupnik Putevi Centar doo, Putevi BG Inženjering i Putevi Invest d.o.o. Užice. Predstavnik većinskog vlasnika kapitala Putevi ad Užice, porodice Mićić. Član Nadzornog odbora u Putevi ad Užice, Putevi ad Požega (predsednik NO) i HTT Palisad Zlatibor. 

29 Godina član tima PUTEVI od 1995.

Slavka Topalović

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijska pitanja i član nadzornog odbora

Rođena 1970. godine u Užicu, Republika Srbija. Godine 1995. zasnovala radni odnos u preduzeću Putevi ad Požega na poslovima u službi računovodstva i finansija. Od 06.11.2020. godine do danas na poslovima Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijska pitanja u Putevima AD Požega. Obavlja funkciju člana Nadzornog odbora PUTEVI AD Užice. 

17 Godina član tima PUTEVI od 2007.

Vojislav Janić

Predsednik Nadzornog odbora

Rođen 1972. godine u Užicu. Direktor HTT  Palisad Zlatibor od 2007. godine. U PUTEVI AD Užice obavlja funkciju predsednika Nadzornog odbora. Pre angažovanja u Hotelu Palisad radio u Putevi ad Užice u Rusiji, Soči.  

22 Godine član tima PUTEVI od 2002.

Dejan Tejić

Izvršni direktor za tehničke poslove

Rođen 1975. godine u Užicu. U firmi Putevi ad Užice zaposlen od 2002. godine. Angažovan na poslovima u Rusiji u trajanju od 2 godine, a 6 godina bio angažovan na obavljaju poslova za firmu u Nemačkoj, Italiji, Sloveniji, Austriji. Na poslovima izvršnog direktora od 2022. godine. Zadužen za organizovanje, rukovođenje, koordinaciju i upravljanje sektorom građevinske operative, mehanizacije, kao i proizvodnjom betona, kamena i kamenih agregata, asfalta.  Služi se ruskim, nemačkim i engleskim jezikom. Poseduje projektantsku i izvođačku licencu. 

35 Godina član tima PUTEVI od 1989.

Svetlana Kujundžić

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Rođena 1962. godine u Arilju, Republika Srbija. Godine 1989. zasnovala radni odnos u preduzeću Putevi ad Užice na poslovima uvođenja novih informacionih tehnologija u službama računovodstva, finansijske operative, komercijalne i kadrovske službe (automatizacija postupaka i procesa u ovim službama, uvođenje prvih PC računara). Radila kao programer u tadašnjem softveru koji se koristio i razvijao u preduzeću. Od marta 1995. godine do jula 1997. godine upućena na rad u inostranstvo - Soči, Ruska Federacija. Od 2000. godine do 2016. godine angažovana na poslovima rukovodioca službe računovodstva, a od 2016. godine do danas na poslovima Izvršnog direktora za ekonomske poslove. 

14 Godina član tima PUTEVI od 2010.

Slobodan Kovačević

Izvršni direktor za komercijalne poslove

Rođen 1972. godine u Užicu, Republika Srbija. Zaposlen u Putevi AD Užice od 2010. godine kao izvršni direktor za komercijalne poslove. Zadužen za poslove nabavke materijala kao i saradnju sa dobavljačima. 

63 godine poslovanja

Naša istorija je priča o povezivanju ljudi i mesta, o strastvenim poduhvatima koji su oblikovali našu kompaniju.

Zavirite u svet PUTEVA