Putevi Užice | Razvojna politika i sertifikati

Razvojna politika i sertifikati

Razvojna politika počiva na stalnom usavršavanju kadrova

Razvojna politika i sertifikati

“PUTEVI” AD Užice primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom, usaglašen sa relevantnim zahtevima standarda ISO 9001 u cilju povećanja sposobnosti za dosledno obezbeđivanje usluga koje pruža.
Od 2003. godine posedujemo sertifikat za primenjeni sistem kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001 što potvrđuje da je kvalitetan proizvod/usluga u „PUTEVI“AD Užice pravilo koje je rezultat sistemske uređenosti kompanije i stabilnosti svih procesa u njoj.

Sistem menadžmenta životnom sredinom, usaglašen je sa relevantnim zahtevima standarda ISO 14001 sa ciljem da ostvaruje predviđene ishode i uticaj na stanja životne sredine na koje organizacija utiče ili koja mogu da utiču na nju.

„PUTEVI“ AD Užice je uspostavilo, primenjuje, održava i stalno poboljšava OHS, uključujući i potrebne procese i njihova međusobna delovanja na zdravlje i bezbednost na radu svih zaposlenih,  u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001. 

Naši sertifikati

ISO-14001-2015

ISO-14001-2015

ISO-9001-2015

ISO-9001-2015

ISO-45001-2018

ISO-45001-2018

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

63 godine poslovanja

Naša istorija je priča o povezivanju ljudi i mesta, o strastvenim poduhvatima koji su oblikovali našu kompaniju.

Zavirite u svet PUTEVA