Putevi Užice | Održavanje puteva

Održavanje puteva

Najodgovorniji deo posla  sastoji se u prikupljanju i obradi građevinske dokumentacije

Održavanje puteva

Zaposleni u tehničkoj pripremi službe održavanja puteva  odgovorni su za koordinaciju i nadzor nad aktivnostima koje se obavljaju u sklopu održavanja puteva. Posao podrazumeva koordinaciju sa drugim službama i podizvođačima, uspostavljanje  dobre komunikacije i saradnje sa svim stranama na održavanju puteva, uključujući investitore, nadzorne organe, dobavljače i zaposlene u operativi održavanja puteva.

Najodgovorniji deo posla  sastoji se u prikupljanju i obradi građevinske dokumentacije, izradi planova za redovno održavanje na godišnjem i mesečnom nivou, rad na elektronskoj obradi ID izveštaja, izveštavanje  investitora po svim zahtevanim podacima i izradi privremenih, obračunskih i okončanih situacija. Za kvalitetan rad u službi najvažnija je dobra međusobna saradnja i poštovanje svih standarda i rokova koje zahteva investitor. Gudurić Gordana - dipl.građ.inž., rukovodilac sektora kvaliteta, predstavnik rukovodstva za kvalitet i odgovorni rukovodilac radova na održavanju puteva: “Izuzetna čast i odgovornost je raditi u velikoj firmi 32 godine. „PUTEVI“ AD Užice nije velika firma samo po klasifikaciji i broju zaposlenih, ona je velika po svemu, referencama, kapacitetima, razvojnoj politici sa visoko postavljenim standardima kvaliteta u svakom poslu i poštovanju zahteva tržišta i investitora. Ljudski faktor, kao činilac produktivnosti rada je najvažniji faktor u svakom preduzeću i zato  podmlađivanje kadra omogućava da se postepeno prenosi znanje između iskusnih i mlađih kolega.

Timski rad sa koleginicom  Snežanom Ristović i  mladim kadrom u službi, koleginicama Milicom Ćurdić i Kristinom Ivanović, predstavlja dobar primer kako svaka služba treba da funkcioniše”, izjavila je Gordana.

Putevi Užice | Održavanje puteva
Putevi Užice | Održavanje puteva
63 godine poslovanja

Naša istorija je priča o povezivanju ljudi i mesta, o strastvenim poduhvatima koji su oblikovali našu kompaniju.

Zavirite u svet PUTEVA